Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Kwaliteitsrichtlijn

Metalen Gevels en Daken

Deel 2: Technische richtlijn voor de materialen (dak- gevelementen, isolatie en bevestigingsmaterialen), de constructie en toepassingen en materialematrix.

 

In dit deel van de leidraad voor opdrachtgever, architect en verwerker wordt niet alleen ingegaan op het bouwproces, maar ook op het monteren van en technische eisen aan metalen gevels en daken.

 

Hoofdstuk 1   Inleiding en algemene informatie. De ‘Technische richtlijn’ heeft de volgende doelstellingen:

 

Hoofdstuk 2   Het bereikte kwaliteitsniveau kunnen toetsen aan het in deze richtlijn vastgelegde niveau. Dit hoofdstuk behandelt de algemene eisen en voorwaarden vanuit het Bouwbesluit en vanuit goed vakmanschap. Vooral in de paragrafen (2.8, 3.8, 4.8, 5.8 en 6.8) betreffende brandveiligheid wordt rekening gehouden met de aan dit onderwerp

 

Hoofdstuk 3   Verbonden specifieke wetgeving en daarmee samenhangende algemeen aanvaarde inzichten en uitgangspunten.

Eisen aan binnendoosconstructie, met de volgende aspecten:

Statica, waterdichtheid, winddichtheid, thermische isolatie, vochthuishouding, geluidsisolatie, brandveiligheid, duurzaamheid en uiterlijk.

 

Hoofdstuk 4   Algemene eisen aan metalen gevels en daken

Eisen aan sandwichpaneelconstructies, met de volgende aspecten:

Statica, waterdichtheid, winddichtheid, thermische isolatie, vochthuishouding, geluidsisolatie, brandveiligheid, duurzaamheid en uiterlijk.

 

Hoofdstuk 5   Eisen aan warm- en ‘koud’dakconstructies ( n.v.t. voor sandwichpanelen)

Met de volgende aspecten: Statica, waterdichtheid, winddichtheid, thermische isolatie, vochthuishouding, geluidsisolatie, brandveiligheid, duurzaamheid en uiterlijk.

Hoofdstuk 6   Eisen aan gevelconstructies (enkele beplating)

Met de volgende aspecten:

Statica, waterdichtheid, winddichtheid, thermische isolatie,

vochthuishouding, geluidsisolatie, brandveiligheid, duurzaamheid en uiterlijk.

 

Hoofdstuk 7   Handling, opslag en Montage

Instructies voor de handling, opslag en montage

 

Hoofdstuk 8   Reiniging en onderhoud

 

Hoofdstuk 9   Informatieverstrekking door leverancier

De volgens dit hoofdstuk door de leverancier te verstrekken materiaal-, product- en eventuele toepassingsinformatie dient, waar mogelijk, te worden bepaald op basis van de Nederlandse /Europese regelgeving en relevante normen. Voor materialen c.q. producten en/of omstandigheden, waarin deze regelgeving en normen niet (afdoende) kan voorzien, en daar waar dit in genoemde documenten voorgeschreven is, moet gebruik worden gemaakt van relevante buitenlandse normen.

Met de volgende aspecten:

Statica, waterdichtheid, winddichtheid, thermische isolatie, vochthuishouding, geluidsisolatie, brandveiligheid, duurzaamheid en uiterlijk.

 

Hoofdstuk 10  Literatuur en bronvermelding. Verantwoording van alle in de richtlijn opgenomen wetgeving, normen en richtlijnen.

 

Bijlage A         Materiaaltoleranties

 

Bijlage B         Toleranties achterconstructies

 

Bijlage C         Tabellen en detaileringen van: