Metalen gevels en daken zoals het hoort!

Kwaliteitsrichtlijn

Metalen Gevels en Daken

Publicaties


Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven. Deze brochure geeft u meer inzicht in de gedachte achter de CO2-Prestatieladder en hoe het instrument ook voor uw organisatie kan werken.

Bij de ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten:Artikel Metaal & Techniek, november 2011: Constructieve veiligheid metalen gevels en daken Specialist Otto Kettlitz over kwaliteitsvraagstuk dak- en gevelbouw